Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpreting - Specialization [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100040

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti získají podrobnější informace o situaci v oblasti tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě. Značnou část obsahu kurzu bude tvořit příprava na praktické tlumočení v nejrůznějších komunikačních situacích, pro nejrůznější cílové skupiny, v nejrůznějších oblastech. Budou se zabývat procesem tlumočení s důrazem na praktické uplatnění pravidel tlumočení, etikou a tlumočnickými standardy. Prakticky budou zdokonalovat své tlumočnické dovednosti (mentální reprezentace, vizualizace atd.), které jsou pro práci s jazykem nezbytné, a budou procvičovat schopnost, jak plnohodnotně realizovat překlad lineárního jazyka do jazyka simultánního a naopak.

Studenti se naučí reflektovat svůj projev a tak získat možnost ověřit si, že všechny relevantní informace vyjadřují odpovídajícím způsobem. Budou vedeni ke sledování aktuální situace v oblasti tlumočení v ČR a v zahraničí.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Příprava na praktické tlumočení v nejrůznějších komunikačních situacích, pro nejrůznější cílové skupiny, v nejrůznějších oblastech.