Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpreting - Specialization [3]

Class at Faculty of Arts |
ACN100042

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti získají informace o situaci v oblasti tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě. Pojetí profesionálního tlumočníka budou srovnávat se třemi odlišnými modely tlumočení. Budou se zabývat pravidly tlumočení, etikou, standardy a úvahami o shodných či odlišných rysech různých tlumočnických situací (i v závislosti na užitých technických zařízeních). Seznámí se s dovednostmi (mentální reprezentace, vizualizace atd.), které jsou pro práci s jazykem nezbytné, a naučí se, jak plnohodnotně realizovat překlad lineárního jazyka do jazyka simultánního a naopak. Naučí se rozlišovat mezi překladem výrazů, významů a manuálním kódováním češtiny.

Studenti se naučí reflektovat svůj projev a tak získat možnost ověřit si, že všechny relevantní informace vyjadřují odpovídajícím způsobem.