Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Language Research - Specialization [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100043

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

David Jorda:

Studenti budou seznámení se základními funkcemi digitálního fotoaparátu a jejich využitím v praxi. Seminář se bude věnovat praktickému nácviku fotografování, zejména statických objektů ? osob produkujících znaky znakového jazyka (popř. prstovou abecedu, pomocné artikulační znaky, tvary ruky). Studenti by měli být schopni vytvořit vhodné podmínky pro fotografování v ateliéru, ale i mimo něj (světelné podmínky, volba vhodného pozadí, oblečení modelu atd.). Absolvent semináře by měl také umět upravit pořízené fotografie na počítači (propojení fotoaparátu s počítačem, nahrání fotografií do počítače, opatření fotografií nápisy, šipkami či jinými symboly, úprava barevnosti fotografií, sloučení fotografií, vložení fotografií do textu atd.). Pozornost bude věnována zejména softwarovým programům Adobe Photoshop a Corel, který je profesionálním nástrojem pro úpravu digitálních fotografií.

Dále budou studenti seznámení se základními funkcemi digitální videokamery a jejich využitím v praxi. Seminář se bude věnovat praktickému nácviku natáčení neslyšících i slyšících osob při produkci znakového jazyka v ateliéru i v přirozeném prostředí (jedná se zejména o statické i dynamické záznamy jednoho objektu a řízené i přirozené komunikace dvou a více objektů). Student by měl být schopen v přiměřené kvalitě (správná obrazová skladba, velikost záběru atd.) zachytit vše relevantní pro daný úkol. Absolvent předmětu by měl také umět upravit natočený materiál na počítači (propojení kamery s počítačem, nahrávání do počítače, střihání záběru v programu Windows Movie Maker, opatření záznamu titulky atd.) a použít ho pro výrobu DVD.

Radka Nováková:

Seznámení s lexikografií obecně (tvorba slovníků, typologie slovníků) a s lexikografií znakových jazyků (metodologie sběru materiálu, sestavení hesláře, organizační principy slovníku, nosič slovníku atd.). Ideální podoba slovníků znakového jazyka. Na základě obecných teoretických znalostí budou rozebrány všechny existujícívybrané slovníky české znakové řeči (českého znakového jazyka a české znakové řeči) v České republice ? knižní, na videokazetách, na CD-ROMech, internetové. Rozebrány budou také vybrané zahraniční slovníky. Pozornost bude věnována i praktickým cvičením zaměřeným na metodologii sběru materiálu a jeho zpracování.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Specifika lexikokografie znakových jazyků a jejich uplatnění v české praxi. Specifika tvorby korpusu pro znakové jazyky, práce s videokamerou a digitálním fotoaparátem.