Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Language Research - Specialization [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100044

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* ZS:

Studenti budou seznámeni s použitím kontrastivní metody (čeština vs. český znakový jazyk) při vytváření multimediálních učebních pomůcek a jazykových studií. Na konkrétních příkladech z již existujících audiovizuálních publikací budou vysvětleny přednosti této metody, její specifika i úskalí, která její použití může implikovat. Součástí kurzu bude zmapování a rozbor publikací co do vhodnosti a rozsahu použití kontrastivní metody (jak publikací, které si primárně kladou za cíl výuku češtiny, tak v dílech, která přibližují český znakový jazyk slyšícím.) Pozornost bude dále zaměřena na vyhledávání zajímavých gramatických jevů (v obou jazycích) vhodných ke zpracování touto metodou a na návrh způsobu jejich didaktické prezentace.

* LS:

V navazujícím semestru si studenti upevní získané vědomosti při tvorbě návrhu zpracování konkrétního projektu. V rámci volby vhodného didaktického zpracování bude pozornost rovněž zaměřena na možnosti využití principů lingvodidaktické prezentace gramatických jevů v učebnicích češtiny pro cizince. Z konkrétních příkladů budou vyvozeny možné shody a rozdíly mezi prezentací pro cizince a pro Čecha, který češtinu neslyší. Studenti budou dále seznámeni s obecně platnými zásadami projektového managementu a jejich vhodnou aplikací na projekty zaměřené na vytváření učebních pomůcek a lingvistických publikací týkajících se českého znakového jazyka.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kontrastivní metoda při utváření multimediálních učebnic a jazykových studií, možnosti využití učebnic češtiny pro cizince, základy projektového managementu při tvorbě a řízení projektů.