Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Language Research - Specialization [2] (credit)

Class at Faculty of Arts |
ACN100045

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem kurzu jsou:

Notační systémy pro zápis manuálních složek znaku (revize užívaného notačního systému). Problematika zápisu nemanuálních nositelů významu (zavedení notačního systému).

Typy znaků z hlediska způsobu jejich tvoření, tzv. znaky "zmrazené" a znaky produktivní a otázka jejich zápisu.

Zápis souvislého projevu ve znakovém jazyce.

Problematika lexikografického zpracování znakových jazyků, slovníková forma znaku.

Problematika vytvoření korpusu znakového jazyka.

Problematika sběru materiálu ve znakovém jazyce.

Ideální slovník, učebnice, gramatická příručka znakového jazyka.