Charles Explorer logo
🇬🇧

Working Experience - Education of the Deaf [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100047

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pedagogická praxe je pojata jako souvislá a je rozdělena do dvou částí vždy po 14 kalendářních dnech ? první část absolvuje student v ZS 3. ročníku a druhou část v LS 3. ročníku. Výjimečně může být jedna z těchto částí pojata jako praxe průběžná ? jeden den v každém týdnu semestru.

Cílem praxe je, aby studenti poznali různorodost pedagogické práce ve speciální škole pro sluchově postižené. Proto by měli v jejím průběhu projít všemi jejími úseky (MŠ, ZŠ, SPC, internát atd.). Studenti by měli poznat, jak probíhá celý den (týden) v takové škole. Z tohoto důvodu by v ní měli (s ohledem na organizační možnosti školy) strávit co nejvíce času, tedy nejen dobu školního vyučování, ale i dobu mimoškolní (práce denních i nočních vychovatelek, činnost pracovníků SPC, dozor ve školní jídelně atd.).

Studenti absolvují jednak náslechy, jednak samostatně učí (pod dohledem fakultního učitele dané školy, popř. vedoucího pedagogické praxe). Některé výstupy v rámci praxe jsou natáčeny na video a posléze rozebírány v rámci hodin předmětu ACN 100 036 Specializace pedagogická ?3. ročník?.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Praktické využití poznatků a dovedností získaných v kurzech ACN 100 013 Specializace pedagogická ?2. ročník? a ACN 100 036 Specializace pedagogická ?3. ročník?.