Charles Explorer logo
🇬🇧

Working Experience - Interpreting for the Deaf [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100048

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Souvislá nebo průběžná tlumočnická praxe probíhá v Centru zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (jako tlumočník-praktikant), v organizacích neslyšících (Česká unie neslyšících..), ve školách pro neslyšící (Střední zdravotnická škola v Praze 5-Radlicích, Střední pedagogická škola v Hradci Králové, na MU na Fakultě informatiky v Brně, v základních školách, kde jsou integrované děti s vadou sluchu.

Cílem praxe je ověřit si v praxi kvalitu svých tlumočnických dovedností, propojit teoretické znalosti z problematiky tlumočení pro neslyšící s reálnými tlumočnickými situacemi. Ve své tlumočnické praxi studenti projdou tlumočením ve školním prostředí, dostanou příležitost zažít si zkušenost s komunitním tlumočením a vyzkouší si také tlumočení veřejné akce.

Studenti absolvují jak náhledy na tlumočení svých služebně starších kolegů (nejméně 30 hodin), tak zároveň vlastní tlumočnické výstupy pod dohledem odpovědné osoby (nejméně 50 hodin). Nejméně 20 % povinně odtlumočených hodin tlumočnické praxe bude supervizováno vyučujícím tlumočnické specializace. A to buď přímou účastí vyučujícího v tlumočené situaci, nebo na základě pořízeného videozáznamu tlumočení.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Praktické využití poznatků a dovedností získaných v kurzech ACN 100 039 Specializace tlumočnická ?2. ročník?a ACN 100 040 Specializace tlumočnická ?3. ročník?.