Charles Explorer logo
🇬🇧

Working Experience - Sign Language Research [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100049

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Student by měl prakticky využít teoretické i praktické znalosti nabyté v průběhu předmětů odborné specializace. Dle možností jsou studenti zapojeni do právě probíhajících projektů (např. tvorba slovníků znakového jazyka apod.), popř. pod vedením vedoucího odborné praxe vytváří projekt vlastní (např. výukový CD-ROM pro neslyšící, CD-ROM slovník znakového jazyka).

V souvislosti s tím jsou studenti seznámeni s dosavadními výstupy studentských prací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Praktické využití poznatků a dovedností získaných v kurzech ACN 100 043 Specializace odborná ?2. ročník? a ACN 100 044 odborná ?3. ročník?.