Charles Explorer logo
🇨🇿

Praxe odborná [3. ročník]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100049

Sylabus

Student by měl prakticky využít teoretické i praktické znalosti nabyté v průběhu předmětů odborné specializace. Dle možností jsou studenti zapojeni do právě probíhajících projektů (např. tvorba slovníků znakového jazyka apod.), popř. pod vedením vedoucího odborné praxe vytváří projekt vlastní (např. výukový CD-ROM pro neslyšící, CD-ROM slovník znakového jazyka).

V souvislosti s tím jsou studenti seznámeni s dosavadními výstupy studentských prací.

Anotace

Praktické využití poznatků a dovedností získaných v kurzech ACN 100 043 Specializace odborná ?2. ročník? a ACN 100 044 odborná ?3. ročník?.