Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice [1st year] for the Deaf (3)

Class at Faculty of Arts |
ACN100052

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz pokračuje v upevňování a rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů v češtině; zvláštní pozornost je věnována schopnosti tvořit a náležitě užívat lexikální jednotky češtiny v dorozumívací praxi. S akcentem na produktivnost jazyka jsou vyloženy základní slovotvorné principy a postupy češtiny, forma pojmenovacích jednotek i význam jednotlivých slovotvorných prostředků.

Studenti se seznámí také se složením a rozvrstvením české slovní zásoby a s problémy významu pojmenovacích jednotek (jednovýznamová vs. mnohovýznamová slova, způsoby přenášení významu, homonyma, synonyma, antonyma). Součástí kurzu je i seznámení se základními slovníky češtiny.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence neslyšících studentů v češtině: lexikální a slovorný systém češtiny, užívání lexikálních jednotek v praxi.