Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice [2nd year] for the Deaf (1)

Class at Faculty of Arts |
ACN100058

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář bude zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti odborného stylu a odborného textu. Pozornost bude věnována především kompozici a stylizaci odborného textu (anotace, abstrakt, resumé, koherence a koheze textu atd.), českému pravopisu, specifikům grafiky odborného textu (možnosti textového editoru Word) apod.

Důraz bude kladen na praktické dovednosti potřebné k samostatnému čtení odborných textů a porozumění jim a na samostatné psaní odborných textů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence neslyšících studentů v češtině: teorie a praxe odborného textu a stylu, základy typografie.