Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice [2nd year] for the Deaf (3)

Class at Faculty of Arts |
ACN100060

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se v průběžném rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů zaměřuje na otázky morfologické. Studenti se seznámí ? na pozadí stavby českého znakového jazyka ? se základními okruhy morfologie češtiny (zvl. ohebné vs. neohebné slovní druhy, gramatický vs. lexikální význam).

Výklady a procvičování se soustředí na pochopení gramatických kategorií jmen, zvl. jmenný rod a pád (se zřetelem k jeho sémantice) a na užívání českých substantiv (i se zřetelem k jejich funkci ve větě).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence neslyšících studentů v češtině: základní okruhy morfologie a podstatná jména.