Charles Explorer logo
🇨🇿

Doplňková čeština [2. ročník] neslyšící (3)

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100060

Sylabus

Seminář se v průběžném rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů zaměřuje na otázky morfologické. Studenti se seznámí ? na pozadí stavby českého znakového jazyka ? se základními okruhy morfologie češtiny (zvl. ohebné vs. neohebné slovní druhy, gramatický vs. lexikální význam).

Výklady a procvičování se soustředí na pochopení gramatických kategorií jmen, zvl. jmenný rod a pád (se zřetelem k jeho sémantice) a na užívání českých substantiv (i se zřetelem k jejich funkci ve větě).

Anotace

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence neslyšících studentů v češtině: základní okruhy morfologie a podstatná jména.