Charles Explorer logo
🇬🇧

Drama Education [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100064

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dramatická výchova je v semináři představena jednak jako zájmově praktikovaná dramatická výchova při různých uměleckých školách, jednak jako volitelný samostatný předmět, jednak, a to zejména, jako metoda všeobecné výchovy a způsob kompenzace různých poruch. Klíčovými pojmy jsou: drama, dialog, prožitek, osobnost a role.

V rámci semináře studenti mají možnost navštívit reálnou hodinu hudebně dramatické výchovy a samostatně připravují dramatické etudy, které jsou audiovizuálně zaznamenávány a následně analyzovány.