Charles Explorer logo
🇨🇿

Dramatická výchova [1. ročník]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100064

Anotace

Dramatická výchova je v semináři představena jednak jako zájmově praktikovaná dramatická výchova při různých uměleckých školách, jednak jako volitelný samostatný předmět, jednak, a to zejména, jako metoda všeobecné výchovy a způsob kompenzace různých poruch. Klíčovými pojmy jsou: drama, dialog, prožitek, osobnost a role.

V rámci semináře studenti mají možnost navštívit reálnou hodinu hudebně dramatické výchovy a samostatně připravují dramatické etudy, které jsou audiovizuálně zaznamenávány a následně analyzovány.