Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice - Study Proseminar [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100067

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem semináře je osvojení základních dovedností potřebných ke studiu. Obsahem předmětu je mj. orientace v katalozích, databázích, knihovnách a základních příručkách; vyhledávání pramenů a literatury a práce s nimi; četba odborných textů a porozumění jim; výpisky a poznámky z četby a přednášek; budování archivu; příprava psaných a mluvených prezentací, základy typografie. Pozornost je zaměřena rovněž na různé metody výzkumu, využití různých typů korpusů, statistické zpracování výsledků atd.

Součástí předmětu jsou i exkurze: Národní knihovna ČR-Klementinum, Státní pedagogická knihovna Komenského, Knihovna FRPSP, Jazyková poradna, další pracoviště ÚJČ AV ČR a jiné instituce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní studijní dovednosti, vyhledávání odborné literatury a práce s ní. Metody výzkumu a statistické zpracování výsledků.