Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice - Academic Style and Academic Texts [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100068

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář bude věnován zevrubnému opakování a prohloubení znalosti českého pravopisu. Důraz bude kladen nejen na schopnost produkovat bezchybný text, ale též na provádění profesionálních korektur cizího textu (korektorské značky, typy korektur).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce s dbornými texty s důrazem na opakování a prohlubování znalostí českého pravopisu. Zásady provádění korektur.