Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice - Techniques and Methods in Philology [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100070

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem semináře je osvojení základních dovedností ke studiu. Obsahem kursu je mj. orientace v katalozích, databázích, knihovnách a základních příručkách; vyhledávání pramenů a literatury a práce s nimi; četba odborných textů a porozumění jim; výpisky a poznámky z četby a přednášek; budování archivu; příprava psaných a mluvených prezentací, základy typografie. Pozornost je zaměřena rovněž na různé metody výzkumu, využití různých typů korpusů, statistické zpracování výsledků atd.

Součástí kursu jsou exkurze: Národní knihovna ČR ? Klementinum, Státní pedagogická knihovna Komenského, Knihovna FRPSP, Jazyková poradna, vybraná pracoviště ÚJČ AV ČR a další instituce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Rozvoj základních dovedností potřebných ke studiu s důrazem na osvojení základních technik a metod filologické práce a přípravu odborných textů.