Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice [6] - Academic Style and Academic Texts

Class at Faculty of Arts |
ACN100071

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných k samostatnému psaní odborných textů. Jde o vyhledávání odborné literatury a pramenů a práci s nimi. Pozornost je věnována především kompozici a stylizaci odborného textu (anotace, resumé, titulky, odstavce, kapitoly, koherence a koheze textu atd.), obsahu, formě a struktuře bibliografické citace.

Součástí kurzu jsou exkurze: Národní knihovna ČR-Klementinum, Státní pedagogická knihovna Komenského, Knihovna FRPSP, Jazyková poradna atd.