Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice - Lexicology [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100073

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář je zaměřen na nejdůležitější aspekty lexikálního a slovotvorného systému češtiny, studenti si dále osvojí lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy (např. slovo, lexém, alolex, význam, frazém, onomaziologický a sémaziologický přístup,?), seznámí se s různými způsoby zpracování slovní zásoby a se základními slovníky češtiny.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Nejdůležitější aspekty slovotvorného a lexikálního systému češtiny, způsoby zpracování slovní zásoby češtiny ve slovnících.