Charles Explorer logo
🇬🇧

English for the Deaf [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100082

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Angličtina pro neslyšící přímo navazuje na výuku angličtiny vedené Dr.Janákovou.V lekcích se budeme věnovat opakování a vysvětlování nového učiva z gramatiky anglického jazyka.

Výuka bude probíhat v českém znakovém jazyce a bude založena na kontrastivní metodě. Stěžejní náplní semináře bude procvičování a četba textů doporučených dr. Janákovou.