Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Language - Culture, Identity [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100106

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz Znakový jazyk 2A a 2B (pro studenty, jejichž prvním jazykem je čeština) * Vyučující: Milena Čiháková * Obsah kurzu: V průběhu studia tohoto kurzu se student podrobněji seznámí s problematikou komunikace Neslyšících, osvojí si složitější lexikální a gramatické struktury z českého znakového jazyka i způsoby jejich užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.). Výuka bude probíhat na základě dvanácti témat, v nichž se bude procvičovat dosavadní znalost gramatiky českého znakového jazyka, procvičování zpětné vazby, úloha mimiky v českém znakovém jazyce, schopnost vedení rozhovoru s Neslyšícím, vyprávění souvislého příběhu ve znakovém jazyce, rozumění delšímu projevu v českém znakovém jazyce. Dvakrát nebo třikrát za semestr bude natočen videozáznam projevu každého studenta, dvakrát nebo třikrát za semestr se bude procvičovat porozumění projevu neslyšících z videozáznamu Témata:

1. Škola, rozvrh hodin, vyučovací předměty,

2. Práce, povolání,

3. Nákupy, snídaně, oběd, večeře, vaření,

4. Počasí: Jaro, Léto, Podzim, zima,

5. Doprava v ČR,

6. Stěhovaní, bydlení, nábytek,

7. Co děláte v domácnosti?,

8. Vlastnosti člověka,

9. Osobní hygiena,

10. Nemocnice, nemoc, lidské tělo,

11. Oblečení,

12. Dovolená, cestovaní, cizí státy. KURZ ZJ ? KULTURA , IDENTITA 2 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK) Vyučující: Petr Vysuček

1. Identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny.

2. Postavení neslyšících v české společnosti.Vnímání neslyšících většinovou společností ve světovém kontextu.

3. Tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě.

4. Pojetí profesionálního tlumočníka a spolupráce s ním.

5. Etický kodex tlumočníka.

6. Zákon o znakové řeči č.158/98 Sb.a možnost jeho uplatnění v praxi.

7. Různé přístupy k osobám s různou ztrátou sluchu. Jejich různé potřeby a požadavky.

8. Pravidla a společenské normy Neslyšících ve srovnání s normami slyšících.

9. Jazyk, kultura, tradice a zvyky Neslyšících.

10. Hodnotový žebříček českých Neslyšících.

11. Problémy Neslyšící v různých životních obdobích.

12. Různé formy dorozumívacích strategií sluchově postižených.

13. Specifické rozdíly v neverbální komunikaci u slyšících a neslyšících lidí.

14. Přístupy většinové společnosti k neslyšícím lidem.

15. Diskuse o tématech respektující potřeby a hlubší zájem samotných studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence v ČZJ: gramatika ČZJ v běžné komunikaci (studenti, jejichž prvním jazykem je čeština); pojmenování hodnot Neslyšících (studenti, jejichž prvním jazykem je ČZJ).