Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Studies of Deafness

Class at Faculty of Arts |
ACN100115

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)

- Terminologie

- Různé pohledy na hluchotu

- Anatomie sluchového orgánu a fyziologie sluchu

- Typy sluchových vad a jejich příčiny

- Diagnostika sluchových vad

- Novorozenecký screening vad sluchu

- Sluchadla

- Kochleární implantáty

- Kompenzační pomůcky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní vhled do problematiky hluchoty.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.