Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Deafness

Class at Faculty of Arts |
ACN100117

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se zaměřuje na takové otázky, jejichž pochopení je nezbytné pro orientaci studentů v diachronním pohledu na neslyšící, jejich komunitu a vztah většinové společnosti k neslyšící menšině. V předmětu budou probrána tato témata: Významné neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé osobnosti; Dějiny vzdělávání neslyšících ve světě; Dějiny spolků neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých; Časopisy sluchově postižených; Kulturní aktivity (literatura, divadlo, tlumočené divadlo); Dějiny sportu českých neslyšících; Přijetí Zákona o znakové řeči a jeho dopad na komunitu Neslyšících.

Pamět českých neslyšících (Paměť národa)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Významné historické mezníky a osobnosti v komunitě Neslyšících.