Charles Explorer logo
🇬🇧

Drama Education for the Deaf

Class at Faculty of Arts |
ACN100118

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci kurzu se studenti seznámí se základními principy fungování dramatické výchovy, výchovné dramatiky neslyšících, pohybového divadla a možnosti jejich aplikace při komunikaci s neslyšícími dětmi. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.