Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign language notation

Class at Faculty of Arts |
ACN100316

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti budou seznámeni s různými možnými způsoby zachycení znaků a znakového jazyka a jejich historií - glosa, slovní popis znaku, kreslený obrázek znaku, notační systém, fotografie znakui, videonahrávka, počítačová simulace, avatar. Cílem tohoto semináře je praktické zvládnutí různých způsobů záznamu znakového jazyka, zejména jejich zachycení v tištěných materiálech (seminárních, bakalářských a diplomových pracích).

Během semináře zvládnou studenti zápis a záznam všech typů znaků českého znakového jazyka (jednoruční znaky, dvouruční symetrické znaky, dvouruční asymetrické znaky) a jejich relevantních parametrů/komponentů (místo artikulace, tvar ruky, vzájemná poloha rukou, orientace dlaně a prstů, pohyb). Pozornost bude věnována zejména notačnímu systému adaptovanému pro zápis českého znakového jazyka (Macurová, 1996). 1.

Možnosti fixace znaků - diachronní a synchronní pohled: glosa, kreslený obrázek, fotografie, avatar, slovní popis 2. Notace, zápis znakových jazyků - historie a současnost, různé typy notačních systémů 2.

Východiska notace znaků ČZJ (notace dle Stokoeho a Brennanové) 3. Notace ČZJ dle Macurové (1996) 4.

Symboly pro notaci místa artikulace 5. Symboly pro notaci tvarů ruky, orientaci dlaně a prstů a vzájemnou polohu rukou 6.

Symboly pro notaci pohybu 7. Zápis jednoručních znaků 8.

Zápis dvouručních symetrických znaků, v nichž jsou obě ruce aktivní 9. Zápis dvouručních znaků, v nichž je jedna ruka pasivní 10.

Zápis manuální složky všech znaků ČZJ dle videonahrávek

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Možnosti zachycení znaků a znakového jazyka v synchronním a diachronním pohledu.

Předmět je ukončen zápočtovým testem v zápočtovém týdnu (pro neúspěšné jsou vypsány dva opravné termíny).