Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Theory of Interpreting

Class at Faculty of Arts |
ACN106000

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

!!! Prosím, věnujte pozornost této důležité informaci, abyste nechodili zbytečně: ( s ohledem na různá setkání na FF a na základních součástech k začátku akademického roku v pondělí 2.října vlastní výuka ZTT začíná v pondělí 9. října 2023: prezenčně - v učebně 206, 2: patro, Hybernská 3. Na všechny studenty se velmi těším:-) !!! Děkuji, prof. Ivana Čeňková

Cílem předmětu je poskytnout teoretický pohled na tlumočení, seznámit studenta s dosavadními koncepcemi a modely tak, aby získal vhled do současného poznání translatologie o tlumočení jako jevu a procesu mezijazykového a mezikulturního převodu sdělení podmíněného řadou kontexových faktorů. Přednáška podává i historiografický přehled vývoje disciplíny. Vedle uvedených hledisek se přehledově zabývá i kategoriemi typů a forem tlumočení, koncepcemi notace, psycho-fyziologickými faktory a mechanismy souběžnosti řečových činností při simultánním tlumočení, jakož i vývojovými tendencemi ve výzkumu, teorii a praxi tlumočení.

Study programmes