Charles Explorer logo
🇬🇧

Writing Seminar for Undergraduates

Class at Faculty of Arts |
ADA100012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V bakalářském semináři získává student teoretické znalosti a praktické zkušenosti s psaním odborného textu.

Bakalářský seminář realizován ve spolupráci s vedoucím konkrétní diplomové práce, a to seminární a současně konzultační formou. Konkrétní obsah je vždy stanoven v souladu s tématem/tématy diplomového úkolu. Seminář zajistí studentovi podporu při volbě koncepce práce, obsahového a časového rozvržení, zpracování odborné literatury, práci s prameny (vyhledání, zpracování a interpretace), koncipování jednotlivých kapitol a dílčích závěrů, formulování úvodu, závěrů a resumé. Součástí semináře je prezentace vybrané části vlastního bádání před ostatními účastníky semináře a metodologická diskuse.

V době povinné online výuky probíhá seminární výuka přes platformu Zoom, a to na adrese https://cesnet.zoom.us/j/3810758057?pwd=SU5laUQ3U2UwcW52SHYrUFVGNkRmdz09 (Meeting ID: 381 075 8057, Passcode: latina).

Study programmes