Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma seminar

Class at Faculty of Arts |
ADA600002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu, probíhajícího seminární a konzultační formou, je průběžné vedení studentů při zpracovávání jejich diplomových prací. Vedoucí prací posluchačům připomenou základní metodické zásady vědecké činnosti a práce s prameny i odbornou literaturou, formální náležitosti psaní odborného textu apod.

Obecné zásady pak budou vysvětlovány a konkretizovány na jednotlivých tématech diplomových prací a bude rovněž poukázáno na rozdíly v metodických přístupech různých disciplín klasické filologie a starověkých dějin. Součástí seminářů je vzájemná diskuse studentů nad jednotlivými úseky jejich prací.

Připomínky, které z této diskuse vzejdou, budou pod vedením školitelů zapracovány do textů diplomových prací.

Study programmes