Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Translation from German

Class at Faculty of Arts |
ADE110011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je uvést posluchače do překladu z němčiny do češtiny. Pracovat budeme částečně s odbornými texty zaměřenými na základní translatologické problémy, na méně obtížných textech se pokusíme osvětlit základní návyky týkající se práce s informačními zdroji (se zdroji online, slovníky, paralelními texty aj.) při překladu krátkých textů.

Texty překládají posluchači za vedení vyučujícího a jsou upozorňováni na možná úskalí a jejich řešení za pomoci jmenovaných zdrojů.

Study programmes