Charles Explorer logo
🇬🇧

Expressionism!

Class at Faculty of Arts |
ADE110081

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Solidarita! Křik! Exploze! Apokalypsa! Literatura a umění německého expresionismu

Až po nejnovější literaturu lze vysledovat působení expresionistických vzorů a impulzů. Ať už je to dáno životním pocitem expresionistů, jejich výraznými tématy ztvárňujícími problémy moderní společnosti a její (anti)utopické vize, nebo novinkami a manifesty zaměřenými na formu a samotný jazyk, patří mnohé texty německého expresionismu k pilířům moderní literatury 20. století. Seminář si klade za cíl načrtnout přehled základních fenoménů expresionismu v literatuře, filmu a umění. Zároveň budou a procvičovány různé přístupy k interpretaci literárních textů. Společně nebo proti sobě budeme číst, diskutovat, pozorovat, poslouchat - a možná i tvořit krátké expresionistické texty.

Study programmes