Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary proseminar

Class at Faculty of Arts |
ADE120001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Informace o náplni předmětu a studijních materiálech. Informační zdroje2. Co je literatura, co literární věda?

3. Aristotelova Poetika a její německá recepce

4. Umění autonomní nebo služebné? Typologie kantovské a hegelovské literární estetiky

5. Literární komunikace. Autor a autorství

6. Text. Struktura. Záměrnost

7. Mimesis, realismus v literatuře

8. Literatura v kontextu vědy o médiích. Intertextovost

9. Lyrické texty

10. Vyprávěcí texty. Naratologické koncepce F. Stanzela a G. Genetta.

11. Interpretace I

12. Interpretace II

13. Čtenář

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět doplňuje Úvod do studia literatury o germanisticky zvláště relevantní témata literární vědy, nabízí trénink rozboru a interpretace literárních i odborných textů.

Od začátku semestru do odvolání probíhá výuka distančně prostřednictvím MS Teams, studenti budou do kurzu přizváni.

Study programmes