Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor!s Thesis Seminar

Class at Faculty of Arts |
ADIVP09

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen studentům 4. a vyššího ročníku bakalářského studijního programu. V rámci stanoveného setkání budou po konzultaci se školitelem studenti prezentovat výzkumný záměr bakalářské práce před svými kolegy.

Prezentace v ZS 2022 se budou konat 5.12. 2022 od 9:30 do 14:00. Prezentace v letním semestru proběhnou 13.3. (5 studentů) a 20.3. (6 studentů). Studenti odevzdávají školiteli třetinu až polovinu první verze textu (15-20 normostran) do 6.3. 2023.

Study programmes