Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor Thesis Seminar

Class at Faculty of Arts |
ADV100010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu. V rámci stanoveného setkání budou po konzultaci se školitelem studenti prezentovat výzkumný záměr bakalářské práce před svými kolegy. Prezentace v ZS 2023 se budou konat 27.11. Termín prezentací v letním semestru bude 4.3,. Studenti v LS odevzdávají

školiteli třetinu až polovinu první verze textu (15-20 normostran).

Study programmes