Charles Explorer logo
🇬🇧

Dissertation

Class at Faculty of Arts |
AEA500010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základním cílem semináře je diskuse připravovaných diplomových prací v oblasti archeologie, historie, lingvistiky, filologie a náboženství starověkého Egypta a Předního východu. Konkrétní náplň bude stanovena v návaznosti na jednotlivá řešená témata.

Studijní literatura:

J. Cauvin, The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge 2000.

R. Matthews, The Archaeology of Mesopotamia: theories and approaches, London - New York 2003.

N. Postgate, Bronze Age Bureaucracy. Writing and the Practice of Government in Assyria, Cambridge 2014.