Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion of the Ancient Near East

Class at Faculty of Arts |
AEA500015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní kurzu bude analýza vybraných náboženských fenoménů a jejich proměn v čase a prostoru starověkého Předního východu.

1. Posvátné a profánní

2. Struktura panteonu

3. Sakrální architektura

4. Monoteistické tendence (a možný vliv na biblický monoteizmus)

5. Mantika induktivní: věštění

6. Mantika intuitivní: prorokování

7. Od kolébky po hrob: přechodové rituály Studijní literatura: J. Bottéro, Nejstarší náboženství: Mezopotámie, Praha

2005. M. Eliade, Posvátné a profánní, Praha

2006. M.S. Smith, The Origins of Biblical Monoteism, Oxford

2001.