Charles Explorer logo
🇬🇧

Hittite Language I

Class at Faculty of Arts |
AEA500016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět uvede do studia chetitštiny,seznámí stručně s dějinami bádání a dostupnou literaturou. Uvede do základů klínopisu, seznámíte se s chetitskými tabulkami a různými literárními žánry, jejich typologií a datováním. Získáte přehled o chetitské gramatice (fonologie a její reflexe v grafemickém záznamu, slovní druhy, úvod do syntaxe. Po skončení kurzu se budete schopni orientovat na chettiské tabulce, budete schopni segmentovat text a překládat jednoduché věty. V neposlední řadě budete vědět, kde hledat další informace o tomto zajímavém jazyce.

Studijní literatura:

Hoffner, Harry A., Melchert, H Craig. A Grammar of the Hittite Language. Part 1: Reference Grammar. Part 2: Tutorial. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2008. van den Hout, Theo. Elements of Hittite. Cambridge University Press, 2011.