Charles Explorer logo
🇬🇧

Dissertation II

Class at Faculty of Arts |
AEGY00020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude probíhat formou diskuze studentů a přednášejících o zvolených tématech diplomových prací, které se týkají celého spektra oboru.

Study programmes