Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelar Seminar II

Class at Faculty of Arts |
AES100116

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na přípravu studentů k písemné práci k Postupové zkoušce z estetiky. Seminář je naplněn vystoupeními jednotlivých studentů a nabízí jim tak možnost ověření dosavadních dosažených výsledků práce na zadaném tématu.

Study programmes