Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelar Seminar II

Class at Faculty of Arts |
AES100158

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předpokládaný průběh: 1.-3. Průzkum pramenů a literatury 4.-10.

Práce na jednotlivých subtématech práce 11.-13. Finalizace práce v jejím celku, prezentace výsledků

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na kontrolu tvorby bakalářských prací. Jednotlivé referáty studentů předloží celkové obrysy jejich bakalářských prací, přiblíží zvolenou metodu postupu a cíle, kterých má být v práci dosaženo.

Referáty budou dále zhodnoceny vedoucími semináře a na závěr se stanou předmětem detailní diskuse.

Study programmes