Charles Explorer logo
🇬🇧

BA Thesis Seminar III, IV

Class at Faculty of Arts |
AET100019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Etnologický seminář je součástí výuky, navazuje na předchozí výuku stejného typu (proseminář - 1.ročník a na dosavadní výuku. Hlavním úkolem tohoto semináře je odborně připravit studenty k napsání bakalářské práce.

Pomoc vedoucích semináře spočívá především v konzultacích o zvoleném tématu a jeho formálním a obsahovém zpracování,tedy v metodickém a metodologickém vedení. Aktivní podíl studentů na výuce spočívá v referencích o stavu připravenosti bakalářské práce a v diskusích s vyučujícími a s posluchači o zpracovávané problematice. Výsledkem studentovy práce v semináři je bakalářská práce.

Její obhájení před komisí umožňuje posluchači zároveň s ústní části zkoušky získat titul Bc.

Study programmes