Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor seminar

Class at Faculty of Arts |
AET100192

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Vymezení cíle semináře, seznámení s jeho obsahem a užívanými metodami.

2. Anotace bakalářské práce.

3. Abstrakt.

4. Elektronické informační zdroje (např. JSTOR, EBSCO, ad.).

5. Citační norma APA a ISO.

6. Citační a vědecká etika, problematika plagiátorství.

7. Rešerše I. - vyhledávání literatury a dalších zdrojů

8. Rešerše II. - vytváření bibliografie k tématu (v souladu s citační normou)

9. Rešerše III. - softwarové zpracování bibliografie

10. Rešerše IV. - excerpce odborné literatury

11. Rešerše V. - práce s encyklopedickou a přehledovou literaturou

12. Náležitosti závěrečné práce.

13. Resumé semináře a odborných textů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti budou teoreticky i prakticky seznámeni se zásadami, postupy, které je potřeba si osvojit pro úspěšné zpracování bakalářské práce. V průběhu semináře bude představena citační norma, otázky vědecké etiky a organizace zpracování kvalifikační práce a předpokladů jejího úspěšného zakončení.

Cílem semináře je poskytnout studentům základní informace a postupy, které jsou podstatné při tvorbě odborného textu v oblasti společenských a humanitních věd. Jedná se zejména o dosažení kompetence v oblasti rešeršní činnosti, vyhledávání literatury a dalších zdrojů, ve studiu relevantní odborné literatury a dále o dovednosti důležité pro splnění formálních i obsahových požadavků kladených na závěrečnou práci.

Zásady práce s textem a tvorby autorského textu si studenti osvojí prostřednictvím zpracování dílčích úkolů.

Study programmes