Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma seminar

Class at Faculty of Arts |
AET500209

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Epistemologie. Teoretický rámec výzkumu.

2. Typy výzkumných designů uplatnitelných v etnologii, folkloristice a sociokulturní antropologii.

3. Příklady realizovaných výzkumů a analýza designů.

4. Výzkumný záměr.

5. Formulace problému.

6. Otázka potřebnosti a přínosu výzkumu.

7. Výzkumná otázka.

8. Kvalitativní data dle subdisciplíny.

9. Volba metodologických přístupů k tvorbě kvalitativních dat.

10. Vzorkování.

11. Proveditelnost a validita.

12. Etické otázky výzkumu.

13. Prezentace studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je věnován praktickým otázkám první fáze přípravy závěrečné práce. Náplní kurzu je řízená samostatná práce studentů, příprava designu výzkumu, jeho prezentace, kritická reflexe a následná revize.

Příprava kvalitního výzkumného designu je klíčovým předpokladem úspěšné realizace jakéhokoliv výzkumu – předmět je tudíž také přípravou na budoucí výzkumnickou praxi studentů a psaní projektových výzkumných návrhů.

Study programmes