Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor Thesis Seminar - Finnish

Class at Faculty of Arts |
AFN201019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:1. -2. Pravidla odborného psaní: specifika odborného textu, referování, fáze procesu bádání, argumentace.3. Úprava bakalářské práce, citační normy.4.-13.

Prezentace prací studentů a diskuse. Konzultace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen pro studenty, kteří se rozhodnou zvolit finštinu jako obor své bakalářské práce (s tématem literárněvědným či jazykovědným). Na semináři studenti předkládají rozpracované návrhy témat, souhrn tezí či přímo dílčí pracovní kapitoly z textu bakalářské práce, které jsou vyučujícím a případnými dalšími účastníky semináře komentovány.

Alternativní formou jsou individuální konzultace.

Study programmes