Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Seminar

Class at Faculty of Arts |
AFO500008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program a průběh semináře bude stanoven individuálně dle konkrétních témat diplomových prací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na metodický postup při psaní odborné práce, a to jak v obecné rovině, tak i u konkrétních diplomových prací. Studenti prokážou schopnost kritického zhodnocení a srovnávání pramenů.

V průběhu semináře budou studenti prezentovat vznikající kapitoly své diplomové práce a vzájemně poskytovat konstruktivní kritiku, což bude sloužit jako příprava k obhajobě.

Study programmes