Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor´s Thesis Seminar (Literature)

Class at Faculty of Arts |
AFR111038

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět probíhá formou individuálních konzultací ohledně tématu, primární a sekundární literatury, struktury a metodologie konkrétní bakalářské práce.

Study programmes