Charles Explorer logo
🇬🇧

Master´s Thesis - Data Collection an Analysis (Language)

Class at Faculty of Arts |
AFR600013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenta se zásadami sběru a analýzy dat nezbytných pro vypracování diplomové práce. Předmět předchází „Diplomovému semináři“. Charakteristika obsahu předmětu:

1. Zdroje využitelné při psaní diplomové práce - sekundární literatura v tištěné podobě - elektronické informační zdroje - práce s korpusy

2. Zásady studia a práce se zdrojovými texty a dalšími materiály

3. Hlavní zásady publikační etiky

4. Základní strategie, postupy a principy zpracování diplomové práce Předmět probíhá formou pravidelných individuálních konzultací.

Study programmes