Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar of French Orthoepy

Class at Faculty of Arts |
AFRV3059

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

o Zjištění vstupní úrovně studentů, nahrávky a jejich následná společná analýza. o Výslovnostní cvičení zaměřená na zdokonalení problematických bodů: přední labializované vokály, nosové vokály, rozlišení zavřených a otevřených vokálů, polokonsonanty. Hlasové začátky, enchaînement vocalique, liaison. Plynulost projevu, rytmická a intonační podoba čteného a spontánního projevu se zaměřením na hlavní odlišnosti od češtiny. o Stylistická platnost odchylek (fakultativni, podle úrovně studentů).

Předmět je založen na individuálním přístupu ke studentům a má ryze praktický charakter. Nedílnou součástí semináře je práce s nahrávkami a analýza chyb.

Podmínky k atestaci : aktivní účast v semináři, prokázání pokroků ve výslovnosti.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.