Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching Practice

Class at Faculty of Arts |
AFRV3063

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

ZS -/-

LS 21 dní Z

Praktická aplikace a ověření znalostí nabytých v předmětu didaktika a příslušném semináři. Získání a rozvinutí dalších dovedností nutných k vlastnímu vedení vyučovacích hodin. V těsné návaznosti na teoretickou výuku má praxe přispět k celkové profesní přípravě studentů.