Charles Explorer logo
🇬🇧

Logic

Class at Faculty of Arts |
AFS100002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr bude zaměřen na základní logické pojmy (pravda, negace, logická platnost, důkaz, logická pravda, vlastnosti a relace, množiny) a problémy (pluralita logik, axiomatizace). Průběžně budou vyloženy základy výrokové logiky a teorie množin.

Letní semestr se systematicky zaměří na formální aspekty výrokové a predikátové logiky, tj. jejich syntax a sémantiku, stejně jako jejich axiomatizaci a metodu sémantických stromů. Budou dokázány věty o korektnosti a úplnosti těchto metod.

Annotation

An introductory course of logic for students of philosophy.